Αγγλικός Όρος
verbal play
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεκτικό παιχνίδι(το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback