Αγγλικός Όρος
verbal paraphasia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεκτική παραφασία (η)

feedback