Αγγλικός Όρος
verbal illustration
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεκτικό παράδειγμα (το)

feedback