Αγγλικός Όρος
verbal duelling
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεκτική μονομαχία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback