Αγγλικός Όρος
verbal designation
Πηγή
Hendrik J. Kockaert, ‎Frieda Steurs (2015)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεκτική κατασήμανση
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback