Αγγλικός Όρος
verbal context
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεκτικό περικείμενο (το)

feedback