Αγγλικός Όρος
verbal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρηματικός-ή-ό
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Όρος
προφορικός
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback