Αγγλικός Όρος
verb of change
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήμα αλλαγής (το), μετασχηματιστικό ρήμα (το)

feedback