Αγγλικός Όρος
verb
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρήμα (το)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Όρος
ρηματικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback