Αγγλικός Όρος
vehicle
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
όχημα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback