Αγγλικός Όρος
variant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παραλλαγή (η) / μεταβλητός-ή-ό
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback