Αγγλικός Όρος
variable word
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μεταβλητή λέξη (η)

feedback