Αγγλικός Όρος
variable linguistics
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μεταβλητές γλωσσικές
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
μεταβλητές
Πηγή
Crystal

feedback