Αγγλικός Όρος
variable
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal (2003)
Trask (1993)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μεταβλητή (η) / μεταβλητός-ή-ό
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
μεταβλητός,-ή,-ό

feedback