Αγγλικός Όρος
variability
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ποικιλότητα
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)
Όρος
μεταβλητότητα

feedback