Αγγλικός Όρος
valence
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Evans (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σθένος (το)
Πηγή
https://www.researchgate.net/publication/295912069_Orologia_Ypologistikes_Glossologias

feedback