Αγγλικός Όρος
unrelated concepts
Πηγή
Alexander Gelbukh (2013)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άσχετες έννοιες
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback