Αγγλικός Όρος
Unproductive
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντιπαραγωγικός-ή-ό, μη παραγωγικός-ή-ό

feedback