Αγγλικός Όρος
unmarked word order
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αμαρκάριστη/αποχαρακτηρισμένη/ασημάδευτη σειρά λέξεων (η)

feedback