Αγγλικός Όρος
unmarked term
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αμαρκάριστος/αποχαρακτηρισμένος/ασημάδευτος όρος (ο)

feedback