Αγγλικός Όρος
unmarked form
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αμαρκάριστος/αποχαρακτηρισμένος/ασημάδευτος τύπος (ο)

feedback