Αγγλικός Όρος
unmarked
Πηγές
Cruse (2006)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποχαρακτηρισμένος-η-ο, αμαρκάριστος-η-ο, ασημάδευτος-η-ο, μη μαρκαρισμένος-η-ο, μη στιγματισμένος-η-ο
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback