Αγγλικός Όρος
unmarked
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αμαρκάριστος,-η,-ο
Πηγή
ΛΚΝ
Όρος
αποχαρακτηρισμένος,-η,-ο

feedback