Αγγλικός Όρος
universals
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθολικά
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback