Αγγλικός Όρος
universal turing machine
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθολική μηχανή Τιούρινγκ (η)

feedback