Αγγλικός Όρος
universal semantics
Πηγή
Crystal (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθολική σημασιολογία (η)

feedback