Αγγλικός Όρος
universal quantifier
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
καθολικός ποσοδείκτης (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback