Αγγλικός Όρος
universal proposition
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθολική πρόταση (η)

feedback