Αγγλικός Όρος
universal locality condition
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθολική συνθήκη της τοπικότητας

feedback