Αγγλικός Όρος
universal language
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οικουμενική γλώσσα (η)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/universal%20language)

feedback