Αγγλικός Όρος
universal grinder
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Καθολικός αλεστής / καθολική αλεστική μηχανή (ο/η)

feedback