Αγγλικός Όρος
universal grinder
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθολική αλεστική μηχανή (η)

feedback