Αγγλικός Όρος
universal grammar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal(1997,2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθολική γραμματική
Πηγές
Ξυδόπουλος (2007)
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback