Αγγλικός Όρος
universal base
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθολική βάση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback