Αγγλικός Όρος
universal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
καθολικός-ή-ό,
Όρος
καθολική αρχή(η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback