Αγγλικός Όρος
uninterruptibility
Πηγή
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αντιδιασπαστικότητα (η)

feedback