Αγγλικός Όρος
uninterruptability
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντιδιασπαστικότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback