Αγγλικός Όρος
uniformity
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχή της ομοιομορφίας

feedback