Αγγλικός Όρος
ungrammaticalness
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Bas Aarts, ‎April McMahon (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντιγραμματικότητα (η)

feedback