Αγγλικός Όρος
type-theoretic
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπο-θεωρητική

feedback