Αγγλικός Όρος
type of characteristics
Πηγή
Lewandowski, M. 2010
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τύπος χαρακτηριστικού
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback