Αγγλικός Όρος
type
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τύπος2 (ο), είδος (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback