Αγγλικός Όρος
Turkish
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τούρκικη
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
Τουρκικά

feedback