Αγγλικός Όρος
Behaghel’s laws
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νόμοι του Behaghel (οι)

feedback