Αγγλικός Όρος
travel guide
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξιδιωτικός οδηγός (ο)

feedback