Αγγλικός Όρος
acceptability tests
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κριτήρια αποδεκτότητας (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
τεστ αποδεκτότητας (το)

feedback