Αγγλικός Όρος
transfer errors
Πηγή
Bernard Spolsky, ‎Francis M. Hult (2010)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λάθη παρεμβολής
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback