Αγγλικός Όρος
transfer dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό μεταφοράς/μεταβίβασης (το)

feedback