Αγγλικός Όρος
total vocabulary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολικό λεξιλόγιο 
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback