Αγγλικός Όρος
total physical response method
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολική φυσική αντίδραση (η)
Πηγή
Ελένη Αγαθοπούλου

feedback